Zakres działania i kompetencje - Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakres działania i kompetencje

Zakres działania i kompetencje

  1. Komendą kieruje Komendant przy pomocy I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji, kierowników komórek organizacyjnych Komendy zwanych dalej „Kierownikiem” oraz bezpośrednio podległych mu policjantów i pracowników.
  2. Zadania i kompetencje I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji określają odrębne przepisy wydane przez Komendanta.
  3. Komendant może upoważnić poszczególnych policjantów i pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji i współpracy z podmiotami poza policyjnymi w określonym zakresie.
  4. Komendant może powołać stałe lub doraźne nieetatowe zespoły i komisje oraz wyznaczyć policjantów lub pracowników odpowiedzialnych za koordynację pracy tych zespołów i komisji.
  5. Komendant sprawuje bezpośredni nadzór nad: Wydziałem Prewencji,Wydziałem Ruchu Drogowego, Zespołem Prezydialnym, Kadr i Szkolenia, Zespołem Administracyjno – Gospodarczym Łączności i Informatyki, Zespołem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,  Posterunkiem Policji w Czyżewie , Posterunkiem Policji w Ciechanowcu, Posterunkiem Policji w Sokołach, Posterunkiem Policji w Szepietowie, Jednoosobowym  Stanowiskiem  do spraw Prasowo - Informacyjnych oraz Jednoosobowym  Stanowiskiem  do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
  6. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji sprawuje bezpośredni nadzór nad: Wydziałem Kryminalnym.

Metryczka

Data publikacji 10.10.2008
Data modyfikacji 21.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Wdzieńkońska
Osoba udostępniająca informację:
Beata Wdzieńkońska Wydział Kryminalny
Osoba modyfikująca informację:
Beata Wdzieńkońska
do góry