Wolne stanowiska pracy

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie nr: 110220 z dnia 22 maja 2009 r.

na stanowisku kierownika kancelarii tajnej do spraw obsługi kancelarii tajnej i składnicy akt w Zespole ds Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem

 • Ogłoszenie nr: 110220
 • Data ukazania się ogłoszenia: 22 maja 2009 r.


 

Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • kierownik kancelarii tajnej
 • do spraw obsługi kancelarii tajnej i składnicy akt
 • w Zespole ds Ochrony Informacji Niejawnych
   

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wysokie Mazowieckie
   

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • odbieranie korespondencji wchodzącej adresowanej do komórek organizacyjnych obsługiwanych przez Kancelarię Tajną, jej rozdział, przekazywanie kierownikom do dekretacji i wydawanie właściwym pracownikom,
 • nadzorowanie obiegu dokumentów niejawnych,
 • prowadzenie okresowych i bieżących kontroli stanu dokumentów niejawnych,
 • gromadzenie i i udostępnianie zasobów archiwalnych KPP,
 • archiwizowanie oraz sporządzanie protokołów brakowania dokumentacji i materiałów niejawnych o charakterze BC,
 • ekspediowanie i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym użytkownikom w ramach obsługi poczty specjalnej,
 • koordynowanie archiwizowania i brakowania materialów jawnych i niejawnych kat. BC.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracyn i e z b ę d n e

 

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie specjalistyczne w zakresie prowadzenia składnicy akt,
 • poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ściśle tajne,
 • znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych i archiwum.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Termin składania dokumentów:

 • 01-06-2009

Miejsce składania dokumentów:

 • Komenda Powiatowa Policji
  Ludowa 13
  18-200 Wysokie Mazowieckie •  
 •  

Inne informacje:

 • Termin rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami:
  3 czerwca 2009 r. godz. 10.00
  Komenda Powiatowa Policji
  w Wysokiem Mazowieckiem
 •  
 •  

Metryczka

Data publikacji 12.02.2010
Data modyfikacji 21.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Wdzieńkońska
Osoba udostępniająca informację:
Beata Wdzieńkońska Wydział Kryminalny KPP w Wysokiem Mazowieckiem
Osoba modyfikująca informację:
Beata Wdzieńkońska

Nawigacja

do góry