Wolne stanowiska pracy

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie nr: 115162 z dnia 18 września 2009 roku

na stanowisku inspektora do spraw bhp i ppoż oraz administracyjno-gospodarczych w Zespole Administracyjno-Gospodarczym Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem

 • Ogłoszenie nr: 115162
 • Data ukazania się ogłoszenia: 18 września 2009 r.


 

Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw bhp i ppoż oraz administracyjno-gospodarczych
 • w Zespole Administracyjno-Gospodarczym
   

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wysokie Mazowieckie
   

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z przepisami w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczacej gospodarki mieszkaniowej w tym należności z tytułu braku lokalu, dofinansowania do uzyskania lokalu przez policjanta,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej gospodarki mandatowej w tym ewidencjonowanie mandatów karnych, sporządzanie sprawozdan,
 • realizacja zadań dotyczących zaopatrzenia Komendy w niezbędny sprzęt i materiały.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracyn i e z b ę d n e

 

 • wykształcenie: średnie technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B,
  • umiejętność obsługi komputera ,
  • znajomość przepisów z zakresu bhp i ppoż,

wymagania dodatkowe

 • szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia

Termin składania dokumentów:

 • 28-09-2009

Miejsce składania dokumentów:

 • Komenda Powiatowa Policji
  Ludowa 13
  18-200 Wysokie Mazowieckie •  

Inne informacje:

 • Rozmowa wstępna z kandydatami zakwalifikowanymi odbędzie się:
  5 października 2009 roku godz. 11.00
  Komenda Powiatowa Policji
  w Wysokiem Mazowieckiem
  ul. Ludowa 13
 •  

Metryczka

Data publikacji 10.08.2009
Data modyfikacji 21.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Wdzieńkońska
Osoba udostępniająca informację:
Beata Wdzieńkońska Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Beata Wdzieńkońska

Nawigacja

do góry