Język migowy - Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem

Biuletyn Informacji Publicznej

Język migowy

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) w celu załatwienia sprawy w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza -przewodnika.
Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, kontaktując się z za pomocą: 
 
• SMS: +48 85 654 48-50 oficer dyżurny KWP (wezwanie pomocy za pomocą wiadomości tekstowej sms
• faks +48 85 675 24-72 (KWP w Białymstoku)
• faks +48 86 474 17-15 (KPP w Wysokiem Mazowieckiem)
• e-mail : dyzurny.kwp@bk.policja.gov.pl
• e-mail : dyzurny.kpp@wysokie.maz.bk.policja.gov.pl
 
podając datę oraz godzinę wizyty w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem oraz sposób przekazania informacji zwrotnej. 
Po otrzymaniu zgłoszenia Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem zapewni pomoc tłumacza języka migowego lub pomoc funkcjonariuszy posługujących się językiem migowym, w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.
Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.). 
Osoba uprawniona ma także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, z pomocy wybranej przez siebie osoby, w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat).

Metryczka

Data publikacji : 21.07.2015
Data modyfikacji : 23.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Wdzieńkońska
Osoba udostępniająca informację:
Beata Wdzieńkońska Wydział Kryminalny KPP w Wysokiem Mazowieckiem
Osoba modyfikująca informację:
Beata Wdzieńkońska
do góry